Colouring Lives is het fondsenwervings programma van Rotary Amsterdam-Westertoren. In het bijzonder richten wij ons op kinderen en helpen hun talent te ontwikkelen door zorg, educatie en/of kunst.

Donaties, legaten en/of giften komen voor 100% ten goede aan het doel. Enige overhead wordt door Rotary Amsterdam Westertoren gedragen. Voor het jaar 2017 | 2018 is gekozen om de gelden met name te besteden aan goede doelen in Nederland. Jaarlijks wordt aan belangstellenden een overzicht van bestedingen en activiteiten van de Stichting verstrekt.

Middels hands-on activiteiten zijn momenteel 5 projecten actueel.

 1. Kinderen | samen tegen Kinderkanker
 2. Bingo | ondersteuning Geestelijk Gehandicapten
 3. Sport | sport voor Kansarme Kinderen
 4. Koken | koken voor Minder Bedeelden
 5. Daklozen | Zorg en Medicatie
 6. Algemeen, waarbij aan 1 t/m 5 wordt bijgedragen

 

In voorafgaande jaren zijn de volgende projecten geïnitieerd en gefinancierd:

 • kansarme kinderen met circusambitie: Circus Elleboog, Amsterdam
 • opknappen speeltuin gehandicapte kinderen: St Joriskring, Amsterdam
 • samen kinderen met kanker ondersteunen: Hospital 31, St Petersburg
 • een schoolboot voor kansarme kinderen: in het Amazonegebied, Peru
 • muziekinstrumenten voor kinderen: in Achterstandswijken, Argentinië
 • een verbouwing van kinderverblijven: een Weeshuis, Peru

Het logo van Colouring Lives beeldt een paradijsvogel uit die uit zijn gevangenschap ontsnapt. Het symboliseert de wil van kinderen los te komen uit hun ziekte of moeilijke leefomstandigheden. Van zware behandelingen tot leven in een wereld van oorlog, honger of armoede.

Deze kinderen willen we helpen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Door kleur te bieden aan hun leven, al is het maar voor even. Zodat zij hun situatie even vergeten en kunnen fantaseren en dromen: kortom gewoon even kind kunnen zijn.

fb1in1mail02